FOREDRAG OG KURSER

Børn og Motorik holder gerne kurser og oplæg i daginstitutionen eller hvor der er plads og mennesker, der er interesserede i motorik.
Et kursus eller foredrag kan have den længde og indhold I ønsker, så længe det handler om motorik.

Formålet med oplæggene er, at alle børn får en god motorik.

Det betyder utroligt meget for børn at kunne være med i legen, at være en del af gruppen. Når barnet har lyst til at bevæge sig, får det et sjovere og sundere liv.Jo flere, af de voksne i jeres dagpleje og daginstitution, der synes, at motorik er vigtigt og jo flere I er, der ved, hvordan man skal lege motorik, jo flere børn kan I hjælpe til at få et bedre liv.

En del børn er motorisk usikre. For at styrke børnene motorisk, skal I vide, hvilke børn, der har brug for ekstra motorisk opmærksomhed. Et kursus i motorisk screening, giver jer mulighed for at finde de børn, der har brug for ekstra motorisk opmærksomhed.

Alle i dagplejegruppen eller daginstitutionen behøver ikke at kunne motorisk screene, men det er vigtigt, at I alle har kendskab til, hvordan man generelt styrker børns motorik.

Sensitive børn står mit hjerte nær. Børnene kan ikke lide sand og våde vanter, de bliver bange for høje lyde og nye mennesker. De reagerer voldsomt på et lille skub og kan ikke lide at være på tur. Mange forældre ved ikke, at deres børn er sensitive og kan derfor ikke hjælpe dem.

Et indlæg om sensitive børn, kan indgå i alle af de nedenstående oplæg.

Personalmøde

Et oplæg på et personalemøde vil give hele personalekredsens viden om, hvorfor det er vigtigt for børn at have en god motorik. I vil lære hvilke lege, der styrker motorikken og få gode ideer til, hvordan man leger, så også de motorisk usikre børn kan være med.

Oplægget varer mellem 1½ og 2 timer.

Personalemødet kan indeholde oplæg om:

  • Hvilke sanser er grundlaget for motorikken?
  • Hvordan ser jeg, at et barn har en usikker motorik?
  • Hvordan styrker man børns motorik?
  • Hvilket konsekvenser har det for at barn at have en umoden motorik?
  • Spørgsmål fra deltagerne.
  • Personalemødet består af et fagligt oplæg og en aktiv del.

koster mellem 4.500-6.000 kr.

Forældremøde

Det er vigtigt, at forældrene er en del af den motoriske indsats. Når forældrene ved, hvor meget det betyder for deres barn at have en god motorik, vil det være nemmere at få et samarbejde omkring barnets motorik til at fungere.

Forældremødet starter med et oplæg om motorik. Herefter leger vi motorik, så forældrene på egen krop mærker, hvilke lege der styrker motorikken.

Et indlæg på et forældremøde varer mellem 45 minutter og 2 timer.

koster mellem 3.000–6.000 kr.

Kursus i motorisk screening – teori

Det er forskelligt, om en daginstitution vælger at alle eller blot nogle blandt personalet skal lære at motorisk screene.

Det er vigtigt, at I har den teoretiske del af den motoriske screening på plads, inden vi praktisk starter på at screene børnene. I skal vide, hvad I skal se efter og hvorfor.

I kan vælge at gå sammen med andre daginstitutioner i området.

Et teoretisk oplæg varer 2 timer

koster for 10 personer 6.000 kr.

Praktisk motorisk screening

Det er et praktisk forløb, hvor vi sammen motorisk screener børnene. Der er seks forskellige motoriske screeninger. 10 måneder, 13 måneder, 2.4 år, 4 år, 5 år samt 0. klasse, der alle er bygget op efter samme skabelon. I kan vælge hvilken aldersgruppe, I vil motorisk screene eller vi kan screene alle børnene i daginstitutionen.

Vi gennemgår de 7 punkter i den motoriske screening, så I ved, hvad I skal have øje for inden for hvert af punkterne. I vil lære at være opmærksomme på de generelle tegn, man ser hos de motorisk usikre børn.

Det er vigtigt at finde de motorisk usikre børn, så vi kan hjælpe dem til en god motorik.

Det er vigtigt at vide, hvilke lege der styrker motorikken, så vi netop leger det, der styrker motorikken.Vi gennemgår de lege, der styrker motorikken på de forskellige alderstrin.

Efter et kursus i motorisk screening, vil I være i stand til at se, om et barn er motorisk usikkert.

Grundprisen for op til 10 personer er 7.000 kr. for to timers undervisning, incl. to sæt screeninger for to forskellige aldersgrupper.

Hver ekstra time incl. et sæt screeninger koster 2.500 kr.

Generelt om priserne

I må meget gerne være flere daginstitutioner, der slår jer sammen om at bestille kurser. Kurserne kan holdes over flere dage. Lokale stilles til rådighed af daginstitutionen.Alle kurser og oplæg tillægges kørsel og evt. overnatning.

 

Køb af ekstra screeningssæt.

Hvert sæt screeninger består af 4 hæfter.
Har I haft undervisning i motorisk screening, koster et screeningssæt 265 kr. incl 10 scoringsark.

Ønsker I at købe screeningssæt uden et kursus, koster det 450 kr. pr. sæt, incl. 10 scoringsark.

Det lille hæfte til forældrene koster 25 kr./stk.
Ekstra scoringsark koster 3 kr./stk.
Hertil forsendelse.

VIL I HØRE MERE ELLER BOOKE ET FOREDRAG?

0