Test motorikken

Hvordan kan jeg se om, barnet har en god motorik?

I kan få et indtryk af barnets motorik, ved at prøve de 2 små lege. Gå ind under barnets alder og se videoen og prøv de små lege med barnet. 

Prøv de to små lege med jeres barn. Har barnet nemt ved legene og synesbarnet, at det er sjovt at dreje rundt, er det tegn på, at motorikken er god. Modsat, hvis barnet ikke kan lide at dreje rundt og ikke magter de små lege, kan det være tegn på, at barnet har brug for motorisk leg.

Hvis der er tegn på, at jeres barn har behov for at få styrket motorikken, kan I spørge i daginstitutionen, om de vil hjælpe ved at motorisk screene jeres barn.

En screening kan bekræfte, om jeres eller andre børn i daginstitutionen har brug for at få styrket motorikken.

Du har også selv mulighed for at købe en ”motorisk screening” til jeres barn.

Husk det skader aldrig at lege motorik, men ærgerligt hvis man undlader at lege motorik med et barn, der har behov for det.

Disse små motoriske lege, skal kun opfattes som et pejlemærke.

Hvis I er i tvivl, om jeres barn fejler noget, bør I søge en fysioterapeut med uddannelse i motorik eller en læge til at se på jeres barn.

Prøv de små motoriske lege

Tryk på den alder du vil “teste”

0