Motorisk screening

Når vi motorisk screener børnene, ved vi,
hvilke børn der har brug for hjælp.

Hvad indeholder den motoriske screening?


Der er 6 forskellige screeninger, udviklet til børn på 10 og 13 måneder, 2.4 år, 4 år, 5 år samt 0. klasse.
For hver alder, er der udviklet 4 hæfter. Hæfte 1 og 2 er unikke for hver aldersgruppe. Hæfte 3 og 4 er ens for de 6 aldersgrupper.

Når vi motorisk screener børnene, ved vi, hvilke børn der har brug for, leg der styrker motorikken.

Mange børn, faktisk et ud af 5, har brug for at styrke motorikken. Børnene kan som små ikke lide at ligge på maven og lærer derfor ikke at krybe og kravle. De bliver sat op, de sidder og sidder, keder sig, græder, de vil hellere gå.

Har barnet ikke været på maven, lærer barnet hverken at krybe eller kravle. Det bliver svært at lære at gå, for barnet har ikke hverken styrke eller balance.

De fleste motorisk usikre børn lærer først at gå, når de er 16-18 måneder. De går usikkert og falder meget.

Børnene kravler ikke op, de vil hverken gå balance eller ned ad trapper. De har svært ved at hoppe, løber tungt og synes ikke, det er sjovt at spille bold.

For at hjælpe de børn, der er motorisk usikre, skal vi vide hvem, de er. Når vi motorisk screener børnene, finder vi de børn, der har brug for at lege motorik. Det er utrolig nemt at hjælpe børnene til at få en god motorik, men kræver, at vi ved hvem, de er.

Der er ikke noget i vejen med motorisk usikre børn, det er bare sjovere for barnet at kunne løbe op på bakken med de andre børn, at kunne gå balance på stolene, kunne cykle, spille fodbold og have lyst til at gå til sport.

Allerede når børn er små, kan vi se, om de har brug for at lege motorik. Når man motorisk screener børnene, er man næsten sikker på at finde alle de børn, der har behov for at lege motorik.

Børn og motorik tilbyder at screene jeres barn hos jer eller i gymnastiksalen. Ved en screening kan man se, om barnet har brug for ekstra motorisk leg.

Har barnet en umoden motorik, har I mulighed for at lege motorik i en stor gymnastiksal.

Hæfte 1

Motorisk Screening & Scoring

Hæfte 1 indeholder screening og scoring. Screeningen består af 7 lege. Hver af legene beskrives, både ift. hvordan I leger med barnet og hvordan I skal score opgaven.

Der er et scoringsark, hvor I skal angive om barnet scorer grøn, gul eller rød.

Ekstra scoringsark kan købes.

Pris 225 kr.

Vælg aldre og køb hæfte 1

Hæfte 2

Vejledning & idekatalog

I hæfte 2 bliver de 7 motoriske lege gennemgået, således, at ingen vil være i tvivl om, hvordan man skal lege med barnet eller hvordan, man skal score øvelserne.

I anden halvdel af hæfte 2 er der forslag til lege, der styrker motorikken. Legene er delt op, så hvert afsnit styrker et område af motorikken.

Pris 225 kr.

Vælg aldre og køb hæfte 2

Hæfte 3

Sanserne, forskning & valg af hånd

I hæfte 3 ligger teorien bag de motoriske screeninger. I kan læse om, hvorfor man netop skal se på, hvordan barnet slår kolbøtter eller hopper for at finde ud af, om motorikken er alderssvarende. Der er uddrag af forskningsartikler og mange henvisninger til spændende artikler, der kan gøre jer klogere på motorik.Hæftet indeholder desuden en lille test, der kan undersøge, om barnet foretrækker at bruge højre eller venstre hånd.

Pris 165 kr.

Ens for alle aldre

Hæfte 4

Hop & spring, løb omkring

Er et lille hæfte, der kan inspirere forældrene til at lege motorik. Forældrene bør dagligt lege motorik med barnet i 2 x 3 minutter samt have fokus på bevægelse Mange forældre har selv en umoden motorik og synes, det er svært at finde ud af, hvad de skal lege for at hjælpe barnet.

I daginstitutionen bør man lege motorik med børnene 1 x 3 minutter. Jo flere I er, der leger motorik med barnet, jo hurtigere bliver motorikken alderssvarende.

Pris 25 kr.

Ens for alle aldre

Spar 190 DKK

Køb alle 4 hæfter på en gang til 450 DKK

Hæfterne sælges samlet for hver af de 6 aldersgrupper.

Et sæt med 4 hæfter til en aldersgruppe koster 265 kr., hvis I har haft et kursus. Et sæt med 4 hæfter til en aldersgruppe koster 450 kr., hvis ikke I har haft kursus.

Hæfte 4, legehæftet kan købes særskilt og koster 25 kr. Ekstra scoringsark koster 3 kr. stykket.

Hvordan bruger vi den motoriske screening?

De motoriske screeninger er udviklet for 6 forskellige alderstrin.

10 og 13 måneder, 2.4 år, 4 år, 5 år samt 0. klasse.

Når vi ved, hvilke børn der er motorisk usikre, kan vi nemt hjælpe dem.

Inden I motorisk screener første gang, er det en god ide at læse screeningen igennem. Det tager cirka 15-20 minutter.

Vil I motorisk screene børn på 2.4 år, finder I de børn, der er 2.3 og 2.4 år. I 4 uger inden I skal motorisk screene børnene, bør I lege enkelte af de små øvelser med børnene.

Sådan gør I.

Hæfte 1 indeholder selve screeningen og scoringen samt scoringsarket.

Hæfte 2 indeholder vejledning til screeningen. Screeningen består af 7 forskellige lege. Ved hver af de 7 lege scorer I børnene rød, gul eller grøn. Dette angives på scoringsarket. ​

Det tager cirka 10 minutter pr. barn, I motorisk screener. I kan screene flere børn ad gangen, hvilket giver et lavere tidsforbrug per barn. De børn, der kun har én rød eller gul, skal ikke motorisk screenes mere, de ”går ud”. Deres motorik er stort set i orden. Jeg anbefaler blot, at man ”træner” det punkt, hvor barnet scorer rød eller gul.

De børn, der har 2 eller flere røde eller gule, bør forældrene og I lege motorik med.

Dagtilbud / dagpleje skal lege motorik med barnet 1 x 3 minutter om dagen samt have fokus på motorikken. Forældrene skal lege motorik med det motorisk usikre barn 2 x 3 minutter om dagen, samt have fokus på motorikken.

De motorisk usikre børn skal screenes igen efter 3, 6 og 9 måneder, hvis der er behov for det. Allerede efter et par måneder kan I se, at den motoriske leg styrker barnets motorik. Efter 3 til 12 måneder vil de fleste børn have en alderssvarende motorisk.

I kan bestille et kursus i motorisk screening, et foredrag om motorisk screening for personalet eller et indlæg om motorik på et forældremøde. link

0