Det er vigtigt, at personalet kan identificere tegn på motorisk usikkerhed, og at de ved hvilke lege, der understøtter barnets motoriske udvikling

MOTORISK UNDERVISNING TIL INSTITUTIONER

Børns motoriske udvikling er et af de mest essentielle aspekter af deres tidlige liv. Den danner grundlaget for deres evne til at bevæge sig frit, udforske deres omgivelser og udvikle sig fysisk, mentalt og socialt. God motorik giver ikke blot børnene mulighed for at deltage aktivt i leg og læring, men den bidrager også til deres selvtillid og trivsel samt fællesskab med andre børn. En veludviklet motorik starter allerede fra spædbarnsalderen, og fortsætter gennem barnets tid i daginstitution.

I daginstitutionerne er det derfor afgørende at skabe en tryg og sikker ramme for børns motoriske udvikling. Pædagoger og fagpersonale spiller en central rolle i denne proces, men det kræver indsigt i barnets udviklingstrin og forståelse for de specifikke behov, som hvert barn har. Det er vigtigt, at personalet kan identificere tegn på motorisk usikkerhed, og at de ved hvilke lege, der understøtter barnets motoriske udvikling.

Dette kan Børn & Motorik hjælpe institutioner og pædagoger med. Vi tilbyder foredrag og kurser til institutioner, hvor vi underviser pædagoger og personale i at forstå og fremme børns motoriske udvikling. Børn & Motorik har udviklet screeningsmetoder, som pædagoger i daginstitutioner kan anvende i det daglige til at vurdere og styrke børns motoriske færdigheder. Disse metoder er designet til at være enkle og effektive, så de let kan integreres i den daglige rutine uden at kræve omfattende ressourcer eller tid. Ved at anvende disse screeningsmetoder kan pædagoger hurtigt identificere børn, der har brug for ekstra motorisk leg, og implementere målrettede motoriske lege/øvelser der hjælper barnet til en alderssvarende motorik.

Børn & Motorik tilbyder også foredrag og kurser, hvor vi opkvalificerer pædagogernes faglighed inden for motorisk udvikling. Gennem Børn & Motoriks målrettede undervisning kan vi sikre, at vores børn får en sund start på livet, med lyst til aktiv leg og bevægelse.

Motorisk vurdering og screening

En vigtig del af Børn & Motoriks motorikundervisning i daginstitutioner, dagpleje og skoler er den motoriske vurdering og screening. Dette giver pædagoger indsigt i barnets motoriske udvikling og identificerer områder, hvor barnet kan have brug for ekstra udvikling. Motorisk screening kan afsløre, om et barn er motorisk usikkert og dermed kan have brug for mere målrettet leg/øvelser.

Personale fra dagpleje og daginstitutioner kan deltage i kurser, hvor de lærer at udføre motoriske vurderinger og screeninger. Disse kurser udstyrer dem med de nødvendige redskaber til at evaluere børns motoriske færdigheder. En grundig motorisk vurdering sikrer, at ingen børn overses, og at de får den hjælp, de har brug for allerede i en tidlig alder.

Motoriske øvelser og vurderinger skal ikke opfattes som en test, men som en hjælp til at skabe bedre udviklingsmuligheder for barnet. Det handler om at skabe et miljø, hvor børnene kan udvikle sig trygt og sikkert.

Foredrag og kurser til institutioner

Vores foredrag og kurser er designet til at give pædagoger og personale en dybere forståelse af børns motoriske udvikling og konkrete redskaber til at implementere effektive motoriske lege i dagligdagen. Vi dækker emner som:

Motoriske udviklingstrin: Forståelse af, hvordan børn udvikler deres motoriske færdigheder fra spædbarn til skolealder.

Identifikation af motorisk usikkerhed: Lær at genkende tegn på motorisk usikkerhed og hvordan man bedst kan støtte børnene.

Motoriske øvelser til børn: Praktiske øvelser og lege, der styrker både grov- og finmotorik.

Motorisk vurdering og screening: Hvordan man gennemfører motoriske screeninger for at identificere børn, der har brug for ekstra motorisk leg.

Samarbejde med forældre: Forældre er meget interesserede i, at deres børn får en god motorik. Det er derfor vigtigt at vi ved et forældremøde snakker motorik, således at alle forældre er opmærksomme på deres barns motoriske udvikling og ved hvor vigtigt det er at hjælpe de børn som er motorisk umodne.

Fordele ved motorikundervisning

Motorikundervisning i institutioner har mange fordele. Det bidrager ikke kun til børns fysiske udvikling, men også til deres mentale og sociale trivsel. Børn med god motorik har en større selvtillid og har lettere ved at deltage i sociale aktiviteter. De udvikler bedre koordination, styrke og balance, hvilket gør dem mere aktive og sunde.

En struktureret motorikundervisning skaber også et bedre læringsmiljø. Børn, der er motorisk aktive, er mere fokuserede og klar til at lære nye ting. Dette kan føre til bedre akademiske resultater og en generelt bedre skolegang.

 Motorikundervisning i praksis

Motorikundervisning i institutioner kræver en velstruktureret tilgang og engagerede pædagoger. Børn og Motorik tilbyder kurser i motorikundervisning, hvor personalet lærer at implementere motoriske vurderinger og leg i deres daglige arbejde. Disse kurser kan variere i længde og indhold, afhængig af institutionens behov og mål.

Redskaber til vurdering, såsom motoriske screeningssæt og instruktionshæfter, er nyttige værktøjer i denne proces. De giver pædagogerne konkrete metoder til at evaluere og forbedre børns motorik. Børn & Motorik tilbyder en bred vifte af ressourcer og materialer, som er designet til at støtte pædagogernes arbejde og sikre en effektiv og målrettet indsats.

Samarbejde mellem pædagoger og forældre

Samarbejdet mellem pædagoger og forældre er essentielt for en effektiv udvikling af børnenes motorik. Forældrene spiller selv sagt en central rolle i børnenes liv, hvorfor det er vigtigt at forældrene lærer, hvilke lege der stimulerer barnets motoriske udvikling, så barnet leger motorik både hjemme og i daginstitutionen.

Institutioner kan arrangere forældremøder, hvor Børn & Motorik deltager. Børn & Motorik kan holde oplæg om motorisk udvikling, hvordan vi ser, at børn er motorisk usikre og hvordan man nemt hjælper børn til en god motorik, præsentere vores materiale, og forældrene har desuden mulighed for at booke private screeninger og forløb hos Børn & Motorik.  Disse møder giver forældre mulighed for at stille spørgsmål og lære om de bedste måder at støtte deres barns motorik på. Når forældre og pædagoger arbejder sammen, skabes der en kontinuerlig og sammenhængende støtte til barnets motoriske udvikling.

Løbende hjælp og opfølgning

Børn & Motorik tilbyder ikke kun indledende kurser og undervisning til institutioner, men også løbende hjælp og opfølgning på kurser og undervisning. Dette sikrer, at pædagogerne altid har adgang til de nyeste metoder og redskaber inden for motorisk udvikling. Vi tilbyder:

Opfølgningsmøder: Regelmæssige møder hvor vi evaluerer implementeringen af screeningsmetoderne og justerer dem efter behov.

Fagbøger og hæfter: Flere bøger og hæfter om motorik og motorisk leg, som pædagogerne kan bruge i deres daglige arbejde.

Personlig vejledning: Mulighed for personlig rådgivning og vejledning fra vores eksperter, der kan hjælpe med specifikke udfordringer og spørgsmål.

Bestil motorisk undervisning og foredrag til institutioner hos Børn & Motorik

Når det handler om at styrke børns motoriske udvikling, er Børn & Motorik en oplagt samarbejdspartner til institutioner. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, der understøtter pædagoger i deres vigtige arbejde med at fremme børns motorik og trivsel. Vores screeningsmetoder, instruktionshæfter og praktiske øvelser er nøgleelementer i vores tilgang, der sikrer en systematisk og effektiv indsats.

Ved at investere i motorisk undervisning og foredrag fra Børn & Motorik investerer du i børnenes fremtidige sundhed og sociale liv. Vores erfaring og ekspertise inden for området sikrer, at vi kan tilbyde professionel vejledning og support, der gør en forskel.

Kontakt os i dag på 42 60 42 20 for at høre mere om vores tilbud og hvordan vi kan skræddersy en løsning, der passer til netop jeres institutions behov. Sammen kan vi sikre, at alle børn får den bedst mulige start på deres motoriske udvikling og en solid platform for livslang læring og bevægelse.

0