Leg der styrker motorikken

Leg der styrker motorikken

Leg der styrker motorikken

BØRNS MOTORISKE UDVIKLING

Det er utrolig vigtigt for børn at have en god motorik – at kunne kravle, gå, hoppe og løbe betyder, at barnet nemt kan lege med de andre børn. Børn der selv kan løbe, gå på trapper og cykle er glade for at bevæge sig, de bliver selvstændige, hvilket styrker deres selvtillid.

Næsten et ud af hvert 5. barn er motorisk usikkert. Det er utrolig vigtigt, at vi finder de børn, der har brug for hjælp til at udvikle sig motorisk. Fra undersøgelser ved man, at børn der er motorisk usikre, kan have udfordringer socialt, samt med helbred og indlæring.

Jeg har opstillet nogle små motoriske lege for børn i forskellig alder, som I kan prøve. De små lege kan hjælpe jer til at vurdere, om barnet har brug for at styrke motorikken.

Er der tegn på, at barnet har brug for motorisk leg, kan du læse om de sidste nye screeninger jeg har udviklet til børn mellem 10 måneder og 0. klasse. For både pædagoger og dagplejere kan det være en sikkerhed at bruge motoriske screeninger. På den måde kan man være rimeligt sikker på, at man ikke overser et barn, der har brug for at styrke motorikken. Læs også mere om foredrag.

Prøv her på hjemmesiden at læse de små historier, der beskriver den motoriske udvikling hos børn i forskellig alder. Der er flere små historier i min nye bog: ”Leg der styrker motorikken 0-6 år”.

Børns motorik påvirker deres leg, helbred og sociale relationer, både når de er små og mens de vokser op.

Læs mere

Børn elsker at tumle, blive svinget rundt og gynget. Når de leger vildt styrkes deres sanser og motorik.

Gå til webshoppen

FOREDRAG OG KURSER

Det er så vigtigt, at både forældre og personale i dagpleje og daginstitutioner ved, hvordan man finder de motorisk usikre børn og ved, hvordan man nemt kan lege med børnene, så de får en god motorik.

I kan høre et aktivt foredrag om, hvordan man styrker børns motoriske udvikling. I kan booke et indlæg, hvor I lærer at se, om børn er motorisk usikre eller bestille et kursus i motorisk screening.

Børn der har en god motorik, kan følge med i legen. De har lyst til at bevæge sig, løbe, hoppe, cykle og dyrke sport. Undersøgelser viser, at en god motorik er med til at give børn et aktivt socialt liv, bedre indlæring og helbred.

Særligt sensitive børn har det svært, men det er ofte nemt at hjælpe dem. Det er vigtigt at både forældre, dagplejere og ansatte i daginstitutioner ved, hvordan man finder og hjælper de særligt sensitive børn.

SÆRLIGT SENSITIVE BØRN

ELLER TAKTILT SKY BØRN

Mellem 5 og 7% børn er særligt sensitive. Børnene kan have flere forskellige tegn, nogle har blot et par stykker, mens andre har mange.

Vi kan se, at de små sover dårligt, ikke vil ammes og helst kun vil være hos deres forældre. De sensitive børn kan være svære at køre ind i daginstitution, de vil ikke have tøj af og på. De kan ikke lide at lege med sand eller få fedtede fingre, de kan være støjfølsomme og meget generte.

Mange af os har måske selv et eller to tegn, men de særligt sensitive børn har flere tegn og risikerer at få et noget vanskeligt liv.

Det kan hjælpe at børste børnene med kirurgiske børster. Når det virker og det gør det ofte, forsvinder de fleste eller alle tegn på sensitivitet.

Det skader ikke at børste børnene, men det er synd at lade være, hvis man er bekymret for, om barnet er særlig sensitivt.

Prøv at læse mere om sensitive børn, her på hjemmesiden eller bestil det lille hæfte om særligt sensitive børn.

OM VIBEKE WINTER

EKSPERT I BØRN & MOTORIK

Jeg er fysioterapeut og har gennem 33 år undersøgt og leget motorik med mindst 4000 børn mellem 0 og 6 år, der er motorisk usikre.

Det er et fantastisk arbejde. Det er stort at se, hvor glade børnene bliver, når de pludselig kan gå, tør kravle op i ribben, selv kan hoppe ned fra skamlen og tør svinge sig i tovet.

Jeg har gennem de år, jeg har arbejdet med motorisk usikre børn, udviklet flere forskellige motoriske screeninger. Det er så nemt at finde de motorisk usikre børn og det er så let at lege motorik med børnene, så de får en alderssvarende motorik. Jeg ønsker, at alle børn får en god motorik, så de har lyst og mod til at hoppe, klatre og spille bold, så de nemt kan lege med de andre, har lyst til at dyrke sport og får glæden ved at bruge kroppen aktivt.

Særligt sensitive børn står mit hjerte nær. Børnene har det svært og er ofte nemme at hjælpe. Vi skal bare finde dem og vide hvordan, vi kan hjælpe dem.

Jeg vil meget gerne tale om både motorisk usikre og særligt sensitive børn. Det er så vigtigt, at vi er mange, der har en viden om, hvordan vi kan hjælpe børnene til et mere aktivt liv. Jeg holder meget gerne foredrag og kurser og har nemt ved at formidle stoffet på en sjov og lærerig måde.

Læs mere her på hjemmesiden om, hvordan du kan finde og hjælpe både de motorisk usikre og de særligt sensitive børn.

DET SIGER FORÆLDRENE

Vi er Vibeke Winter evigt taknemmelige – hun gav vores dreng glæden tilbage og en tro på at kroppen kan alt – bare man tror på det. Hun har vist os forældre, at små hverdags udfordringer giver det skønneste samvær med vores børn.

Antons Mor

I dagplejen er motorik efter et kursus hos Vibeke blevet dagligdag. Snurreture, gyngeture og kolbøtter er en dejlig og sjov leg som “rykker” jeg har fået børn som har været dårligt fungerende motorisk men som efter få uger med motorik leg pludselig er kan meget mere med deres krop.

Dagplejer Cilla Transø

Da vi mødte Vibeke lagde hun mærke til, at vores datter virkede stiv i nakken, og anbefalede os at tage til kiropraktor. Det viste sig, at hun var låst i både hofte, ryg og nakke. Siden vi har lavet øvelser efter “Leg der styrker motorikken 0-1½ år” med Maja hver dag er hendes motoriske udvikling er gået meget stærkt.

Majas Mor

0