Leg der styrker motorikken

Leg der styrker motorikken

Leg der styrker motorikken

Børn og motorik

 Det er utroligt vigtigt at børn har en god motorik. Motorisk udvikling har stor betydning for barnets muligheder i livet. Når et barn har en umoden motorik, har barnet sværere ved at bevæge sig. Barnet kan få svært ved at lege med de andre børn og deltage i sport. Der er risiko for at barnet på sigt kan udvikle diabetes 2, blive overvægtig og have svært ved at indlære. Generelt er barnets udvikling, fysisk og mentalt, ofte påvirket af motorikken, som har stor indvirkning på de forskellige udviklingstrin.

Det er derfor vigtigt at styrke barnets motorik tidligt – det kan Børn og Motorik hjælpe med. Børn og Motorik tilbyder motorisk screening af dit barn, hvor vi sammen afdækker dit barns motoriske udfordringer gennem leg og øvelser. Du lærer, hvordan du i dagligdagen kan hjælpe dit barn med at udvikle sine primære sanser og dermed motorik.

Børn og Motorik tilbyder undervisning i motorisk screening til institutioner, samt undervisning i, hvordan personale kan få redskaber til at identificere børn med motoriske udfordringer. Sammen kan vi hjælpe børnene med at styrke deres motorik og udvikle sig hurtigere og bedre.
Jeg holder foredrag og kurser om børn og motorik, så personale, der arbejder med børn til dagligt, kan lære mere om, hvordan man finder de motorisk usikre børn og ved, hvordan man nemt kan lege med børnene, så de får en god motorik.

Det er nemt at styrke barnets motorik, og det tager ikke lang tid, før du kan se tydelige resultater. Igennem forskellige lege styrker vi barnet til at kravle, rulle, løbe, hoppe, gynge, spille bold og cykle, trin som er afgørende for at udvikle barnets motorik og styrke barnets udvikling også senere i livet. Jeg har gennem 35 år leget motorik med mere end 4000 børn og deres forældre. Er dit barn motorisk udfordret, eller følger dit barn ikke de traditionelle udviklingstrin, så lad os sammen hjælpe dit barn med den motoriske udvikling.

Børns motorik påvirker deres leg, helbred og sociale relationer, både når de er små og mens de vokser op.

Læs mere

Børn elsker at tumle, blive svinget rundt og gynget. Når de leger vildt styrkes deres sanser og motorik.

Gå til webshoppen

Vigtigheden af børns motoriske udvikling

Børns motoriske færdigheder er afgørende for deres deltagelse i leg og samspil med andre børn. I vuggestuer og børnehaver observerer man ofte, hvordan børn, der mangler motorisk kunnen, sidder tilbage i sandkassen, på en cykel uden at træde i pedalerne eller søger en voksen at holde i hånden. Når legen bliver mere udfordrende, med hurtigere løb og højere klatring, trækker de motorisk usikre børn sig ofte tilbage. Legen slutter for dem, mens de andre børn fortsætter legen. Mange børn, der henvises til Børn og Motorik fra daginstitutioner og skoler har udfordringer med at følge med i leg og til idræt.

Undersøgelser blandt børn viser, at de, der har motoriske udfordringer, ofte også oplever sociale vanskeligheder. De har færre legekammerater og kan føle sig isolerede. Det er svært at deltage i leg som fangeleg, boldspil eller hoppeleg, hvis man ikke har de nødvendige motoriske færdigheder. Børn, der mangler motorisk modenhed, løber også en risiko for at udvikle overvægt, diabetes 2 og andre livsstilssygdomme. Forskning viser, at overvægtige børn kan blive valgt fra i legen med andre børn, hvilket kan forstærke deres følelse af isolation og utilstrækkelighed.

DET SIGER FORÆLDRENE

Vi er Vibeke Winter evigt taknemmelige – hun gav vores dreng glæden tilbage og en tro på at kroppen kan alt – bare man tror på det. Hun har vist os forældre, at små hverdags udfordringer giver det skønneste samvær med vores børn.

Antons Mor

I dagplejen er motorik efter et kursus hos Vibeke blevet dagligdag. Snurreture, gyngeture og kolbøtter er en dejlig og sjov leg som “rykker” jeg har fået børn som har været dårligt fungerende motorisk men som efter få uger med motorik leg pludselig er kan meget mere med deres krop.

Dagplejer Cilla Transø

Da vi mødte Vibeke lagde hun mærke til, at vores datter virkede stiv i nakken, og anbefalede os at tage til kiropraktor. Det viste sig, at hun var låst i både hofte, ryg og nakke. Siden vi har lavet øvelser efter “Leg der styrker motorikken 0-1½ år” med Maja hver dag er hendes motoriske udvikling er gået meget stærkt.

Majas Mor

Motoriske udfordringer tidligt i barnets liv giver ofte flere udfordringer senere i livet

Det er vigtigt at forstå, at motoriske vanskeligheder, der ikke tackles tidligt i et barns liv, kan have langsigtede konsekvenser. Børn, der kæmper med motoriske færdigheder i en ung alder, kan opleve vedvarende udfordringer senere i livet. Disse udfordringer kan påvirke deres sociale interaktioner, deres evne til at deltage i sport og fritidsaktiviteter samt deres generelle selvværd.

Desuden kan manglende evne til at deltage i fysisk aktivitet have negative konsekvenser for barnets fysiske sundhed. Børn, der ikke udvikler tilstrækkelige motoriske færdigheder, kan have tendens til at blive mere stillesiddende og dermed have en øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme som overvægt, diabetes2 og hjerte-kar-sygdomme senere i livet.

Barnets motoriske udvikling kan også påvirke indlæringsevnen ved at skabe et fundament for komplekse kognitive færdigheder såsom problemløsning og kreativ tænkning. En veludviklet motorik giver børn mulighed for at udforske og interagere med deres omgivelser på en måde, der stimulerer både deres fysiske og mentale udvikling.

Det er derfor af afgørende betydning at identificere og adressere motoriske udfordringer hos børn tidligt for at give dem de bedste forudsætninger for en sund udvikling og et godt liv. Ved at støtte børn i deres motoriske udvikling fra en tidlig alder kan vi bidrage til at forme deres fremtidige trivsel og succes.

Vibeke Winter – Ekspert i børn og motorik

Jeg er fysioterapeut og har gennem 33 år undersøgt og leget motorik med mindst 4000 børn mellem 0 og 12 år, der er motorisk usikre.

Det er et fantastisk arbejde. Det er stort at se, hvor glade børnene bliver, når de pludselig kan gå, tør kravle op i ribben, selv kan hoppe ned fra skamlen eller tør svinge sig i tovet.

Jeg har gennem de år, jeg har arbejdet med motorisk usikre børn, udviklet flere forskellige metoder til motorisk screening. Det er så nemt at finde de motorisk usikre børn og det er så let at lege motorik med børnene, så de får en alderssvarende motorik. Jeg ønsker, at alle børn får en god motorik, så de har lyst og mod til at hoppe, klatre og spille bold, så de nemt kan lege med de andre, har lyst til at dyrke sport og får glæden ved at bruge kroppen aktivt.

Særligt sensitive børn står mit hjerte nær. Børnene har det svært og er ofte nemme at hjælpe. Vi skal bare finde dem og vide hvordan vi kan hjælpe dem.

Jeg vil meget gerne tale om både motorisk usikre og særligt sensitive børn. Det er så vigtigt, at vi er mange, der har en viden om, hvordan vi kan hjælpe børnene til et mere aktivt liv. Jeg holder meget gerne foredrag og kurser og har nemt ved at formidle stoffet på en lærerig og nem måde.

0