EKSPERT I BØRN & MOTORIK

VIBEKE WINTER

Jeg er 66 år, fysioterapeut og vild med børn og motorik.

Gennem 32 år har jeg, sammen med forældre og personale i daginstitutioner, leget motorik med mindst 4.000 motorisk usikre børn.

Jeg har undervist i børns motoriske udvikling med fokus på de motorisk usikre børn – for personale i daginstitutioner, for sundhedsplejersker samt ved oplæg for forældre.

Jeg har sammen med forældrene motorisk screenet 4000 børn mellem 0 og 6 år og i samarbejde med familien, daginstitutionen eller dagplejen, leget med børnene, så langt de fleste børn blev alderssvarende motorisk.

Jeg har været ansat i Gentofte Kommune i 25 år, hvor jeg stadig arbejder ved siden af mit firma Børn og Motorik.

Jeg er ansat i sundhedsplejen, så vi får børnene henvist så tidligt som muligt. Det lykkes i mange tilfælde, men alligevel bliver mange børn først henvist, når de er 2, 3 eller 5 år. Børnene går under radaren, fordi de er helt almindelige børn.

Motorisk usikre børn kan både gå, løbe og hoppe, men de gør det senere end andre børn. De er tunge og lidt langsomme. Det er de børn, vi ind mellem bliver opmærksomme på, men som man i en travl hverdag nemt kan overse. Derfor er det godt med motoriske screeninger.

Når jeg får en henvisning, inviterer jeg forældre og barn ud til en motorisk screening i gymnastiksalen.

Salen er fyldt med gynger, bolde, skamler, ringe, tove, trampolin osv.

Jeg har 3 børn med forældre til motorisk screening ad gangen. Vi leger med børnene, lægger mærke til, hvad de har lyst til og magter og hvad de ikke bryder sig om.

Efter den motoriske screening har jeg en samtale med hvert forældrepar.

Har barnet behov for motorisk leg, kan forældrene gå til motorik i gymnastiksalen to gange om ugen. Det har en helt fantastisk virkning både for motorikken og for barnets generelle udvikling. Børnene bliver gladere, mere selvstændige og får mere mod på at bevæge sig. Tilbuddet er gratis.

Motoriske screeninger

Jeg har gennem de sidste 15 år udviklet forskellige motoriske screeninger for børn mellem 2 måneder og 0. klasse.

For at undersøge om motorisk screening af børn har en positiv effekt, dels på børnenes motorik men også for arbejdsglæden for de ansatte i daginstitutioner og dagpleje, kørte vi et projekt for 12 vuggestuer og 25 børnehaver.

Personalet i daginstitutionerne fik et teoretisk kursus i at motorisk screene børnene og på et forældremøde, holdt jeg et oplæg om motorisk usikre børn.

Efterfølgende holdt vi i daginstitutionerne praktiske kurser for personalet. De lærte selv at motorisk screene børnene, så de nemt kunne finde de børn, der havde behov for en motorisk leg. Vi legede motorik med børnene, så de ansatte lærte, hvilke lege der styrker børnenes motorik.

Efter et halvt år fulgte vi op på kurserne.

Personalet var yderst tilfredse. De var utroligt glade for at være i stand til både at finde de motorisk usikre børn men også at vide, hvordan de skulle hjælpe børnene til at få en alderssvarende motorik. 

Det var en stor tilfredsstillelse for personalet at vide præcis hvilke børn, der havde behov for en ekstra motorisk indsats. Efter et par måneder kunne de se, at børnene dag for dag havde det sjovere på legepladsen og bedre kunne følge med, når børnehaven var på tur. Mange af børnene havde haft svært ved at tage tøj på eller spise ”pænt”. Efter den motoriske indsats kunne de fleste børn klare det selv.

Forældrene var inddraget i den motoriske leg med børnene. Hver dag legede både forældre og daginstitution motorik med børnene. Vi kunne se, at børnene efter nogle uger begyndte at udvikle sig og efter 3-12 måneder, var de fleste af børnene motorisk alderssvarende.

Alle var utroligt glade for den udvikling og glæde de så, når deres børn bevægede sig omkring, nu med større mod og sikkerhed.

Senest har jeg været på intro-besøg med mine nyeste screeninger i Ikast-Brande Kommune og på Frederiksberg. Begge steder har der været stor begejstring. De motoriske screeninger er både nemme at bruge og sjove for børnene.

Screeningerne finder med rimelig præcision de børn, der har behov for at lege motorik, hvilket er endnu et plus.

Sensitive børn

De sensitive børn har en stor plads i mit hjerte. Børnene har det svært og det er vigtigt, at de får hjælp.

Cirka 7 % børn er sensitive. Det er utrolig nemt at finde de børn, der er sensitive. Det er lidt tidskrævende at hjælpe børnene, men utrolig vigtigt.

Behandler vi børnene for særlig sensitivitet, vil de få et nemmere og mere behageligt liv.

Jeg er ved at udgive et lille hæfte for sensitive børn. Jeg skriver på FB, når jeg det er klart.

Kurser

Jeg begyndte tidligt i Gentofte Kommune at holde kurser og oplæg om motorik for medarbejderne i kommunen.

Gennem Børn og Motorik

Har jeg holdt foredrag og kurser i mange daginstitutioner i Danmark og sågar hos det danske mindretal i Flensborg.

Jeg har undervist og holdt oplæg om motorik for Seminarer.dk, i kirker og på biblioteker og for sundhedsplejersker gennem Nèstle.

2 x årligt har jeg i Vangede kirke – pro bono – holdt oplæg for forældre om motorisk udvikling.

Jeg har gennem mange år 4 gange årligt holdt åbne kurser for personalet i Gentofte Kommunes daginstitutioner. Kurset startede med et oplæg om motorik og blev fulgt op af et praktisk kursusforløb i daginstitutionen, hvor vi motorisk screenede alle børn inden for en aldersgruppe f.eks. 4 år.

Gennem Nestlè har jeg undervist sundhedsplejersker i motorisk screening af småbørn.

Gennem Seminarer.dk har jeg undervist pædagoger og sundhedsplejersker i motorisk screening.

Jeg har flere gange haft glæde af at undervise forældre til børn med motorisk usikkerhed på et dagskursus.

Jeg har med mindre held prøvet at sætte et forskningsprojekt op, hvor man kan måle på, om motorisk leg styrker barnet. Har du et par millioner, er jeg klar.

Jeg udviklede selv de motoriske screeninger, med opbakning fra min daværende leder.

0