Det er utroligt vigtigt at børn har en god motorik.
Motorisk udvikling har stor betydning for barnets muligheder i livet.

MOTORISK UDVIKLING

En velfungerende motorik er afgørende for børns udvikling. Motorikken, både fysisk og mentalt, spiller en central rolle i barnets liv allerede fra en tidlig alder. Når et barn mangler motorisk kunnen, påvirker det ikke kun dets evne til at bevæge sig, men også dets sociale interaktioner og læringsevner. Børn med umoden motorik har ofte udfordringer med at deltage i leg med andre børn og kan opleve vanskeligheder med at danne venskaber. Derudover kan det have konsekvenser for barnets sundhed og generelle udvikling. Derfor er det vigtigt at forstå motorikkens betydning, da den spiller en afgørende rolle i de forskellige udviklingstrin, som børn gennemgår fra en tidlig alder.

Hos Børn & Motorik kan vi hjælpe dig og dit barn. Børn & Motorik tilbyder privat motorisk screening, samt motorisk leg på hold, hvor dit barn kan få sin motorik stimuleret, og sammen kan vi lære dig, hvordan du kan lege motorik med dit barn. Hvis dit barn har udfordringer med motorikken, kan vi identificere disse udfordringer og arbejde sammen med jer for at finde løsninger.

Har dit barn en umoden motorisk udvikling?

Det er vigtigt at finde de motorisk usikre børn så tidligt som muligt og hjælpe dem til at få en god motorik. Motorikken udvikles fra barnet bliver født og det går stærkt.

De første 4 til 6 uger, kan barnet kun ligge kort tid på maven og kan ikke selv holde hovedet. Gennem øvelse kan barnet i løbet af et par måneder ligge længere tid på maven og begynder snart at rulle, krybe og kravle.

Hos børn med almindelig motorisk udvikling kan vi se den 1-årige kan gå, den 2-årige kan hoppe. Barnet på 3 år løber, den 4-årige cykler, den 5- årige kan stå på rulleskøjter og den 6-årige kan sjippe.

Mellem 15 og 20 % børn, dvs. cirka en ud af hvert 5. barn udvikler sig senere motorisk end andre børn. Barnet kryber først, når det er 10 måneder, kravler, når det er 13 måneder, og går, når det er 16-18 måneder. De 2-årige børn kravler ikke op på møblerne, den 3-årige har svært ved at hoppe, den 4-årige tør ikke gå ned ad trapperne. Den 5-årige kan ikke cykle og den 6-årige tør ikke klatre i træer.

Hvordan kan jeg se, at mit barn er motorisk usikkert?

Der er 5 tegn:

  • Nedsat muskelspænding- hypotoni.
  • For løse led – hypermobilitet.
  • Barnet kan ikke lide at dreje rundt.
  • Er bange for ”højder” – puslebordet, trapper, balancebaner.
  • Er sent motorisk.

Det lille barn vil ikke ligge på maven

Det lille barn vil ikke ligge på maven. Det er svært for barnet at løfte hovedet, når muskelspændingen er lav og barnet ligger derfor og ser ned i et tæppe. Når barnet ikke ligger på maven, begynder det ikke at rulle og krybe. Barnet brokker sig, vil underholdes og ofte ender det med, at barnet bliver sat op af velmenende voksne.

Motorisk usikre børn kravler og går sent, de løber tungt, er sene til at hoppe og bange for at gå balance. De har svært ved at hoppe ned og kan ikke lide at gå på trapper – især er det svært nedad. De er sene til at cykle, løbe på rulleskøjter og spille bold.

De motorisk umodne børn kan ikke lide at få svingture eller være ”højt oppe”. Læs evt.: Vibeke Winter: ”Leg der styrker motorikken

Meget tyder på at sen motorisk udvikling er arveligt

En del af de forældre, der kommer til motorik med deres barn, fortæller, at de selv var sene i deres motoriske udvikling. Mange fortæller historier om at blive valgt sidst til rundbold, ikke at kunne lide idræt i skolen, altid være dårlig til at spille bold og stadig synes, at firmafester, hvor man skal være aktiv, er noget af det værste. 

Det er vigtigt at have lyst til at røre sig – både for voksne såvel som for børn. Det har betydning både for helbredet, indlæringen og det sociale liv. Hvis barnet er sent motorisk, kan det være svært at være aktiv, at lege med de andre børn og barnet kan føle sig udenfor.

For at kunne følge med i legen, skal barnet kunne krybe, gå, hoppe og løbe; spille bold, cykle og køre på rulleskøjter. Er motorikken god, er det sjovt at kravle op på sofaen, gå balance på træstammerne, hoppe ned fra stolen eller klatre i træer.

Det er utrolig nemt at styrke det motorisk usikre barns motorik. Leger I motorik blot 3 x 3 minutter dagligt og har I der ud over fokus på, at lægge det lille barn på maven og at barnet bevæger sig, vil de fleste børn i løbet af nogle måneder få en bedre motorik og inden for et år have en motorik, der svarer til alderen.

Grundlaget for den motoriske udvikling

Vi har 7 sanser. De 4 kender vi alle samme: syn, hørelse, smag og lugt. De tre sanser, der er grundlæggende for motorikken, er: følesansen, led-muskelsansen og balancesansen.

Det er naturligt for børn med en god motorik, selv at søge stimuli for sanserne bl.a. ved at rulle, løbe, hoppe og klatre. De bliver på den måde hele tiden bedre motorisk. Børn med en umoden motorik vil ikke ligge på maven, senere undgår de at kravle op, slå kolbøtter og lege ”vildt”, de udvikler sig derfor langsomt motorisk.

Hvorfor skal vi lege motorik?

Alle børn har godt af at lege motorik.

I kan lege motorik, fordi det er sjovt og for at styrke den motoriske udvikling.

I kan lege motorik, fordi barnet ikke vil ligge på maven, er længe om at kravle og gå, hvis barnet falder meget, har svært ved at hoppe eller ikke kan følge med i legen.

Det er utrolig vigtigt for jeres barn at have en god motorik. Det går kvikt at lege motorik, så barnet får nemt ved at lege med andre børn og har lyst til at gå til sport.

Bogen “Leg der styrker motorikken 0 til 6 år” giver med dejlige billeder og nem tekst gode ideer til leg, der styrker dit barns motoriske udvikling. 

Er der tvivl, om barnet har en alderssvarende motorik, kan I prøve øvelserne i bogen.

Børn & Motorik tilbyder også at besøge institutioner og lære pædagoger og personale at træne motorik med børnene eller lave en screening af børnenes motorik. Det er en værdifuld ressource for daginstitutioner, der ønsker at styrke børnenes motoriske udvikling og trivsel. Tal med daginstitutionen om at motorisk screene børnene. Du kan også selv købe en motorisk screening, så du aktivt kan være med til at støtte dit barns motoriske udvikling derhjemme.

0