Hæfte 1 – Motorisk Screening & Scoring – 0. Klasse

Der er 6 forskellige motoriske screeninger. De ligger for børn på 10 og 13 måneder, 2.4 år, 4 år, 5 år samt 0. klasse.

For hver alder er der 4 hæfter.

  1. hæfte indeholder den motoriske screening samt scoring.
  2. hæfte indeholder en vejledning til den motoriske screening samt forslag til lege, der styrker motorikken.
  3. hæfte omhandler sanserne, der er henvisninger til forskning inden for motorikken samt en test for hvilken hånd, der er barnets foretrukne.
  4. hæfte er et legehæfte. Det indeholder små lege, der styrker motorikken. Hæftet tænkt til de forældre, der skal lege motorik med deres børn.

Hæfte 1 indeholder:

Beskrivelse af screeningens 7 områder. Hver af de 7 lege beskrives, både ift. hvordan I leger med barnet og hvordan I skal score opgaven. På scoringsarket registrerer I, om barnet scorer grøn, gul eller rød.

Til slut i hæftet finder I en guide til scoringen. De fleste børn scorer grøn og skal blot lege videre. De børn, der scorer mere end 1 rød eller gul, bør lege motorik.

225 kr.

Det er muligt at betale med EAN, send en mail til info@boernogmotorik.dk” så kontakter jeg jer

Spar 190 DKK

Køb alle 4 hæfter på en gang til 450 DKK

0