Hæfte 2 – Vejledning & idekatalog – 13 måneder

Der er 6 forskellige motoriske screeninger. De ligger for børn på 10 og 13 måneder, 2.4 år, 4 år, 5 år samt 0. klasse.

For hver alder er der 4 hæfter.

  1. hæfte indeholder den motoriske screening samt scoring.
  2. hæfte indeholder en vejledning til den motoriske screening samt forslag til lege, der styrker motorikken.
  3. hæfte omhandler sanserne, der er henvisninger til forskning inden for motorikken samt en test for hvilken hånd, der er barnets foretrukne.
  4. hæfte er et legehæfte. Det indeholder små lege, der styrker motorikken. Hæftet tænkt til de forældre, der skal lege motorik med deres børn.

Hæfte 2 indeholder:

I hæfte 2 bliver alle øvelserne gennemgået, således at ingen vil være i tvivl om, hvordan man skal lege med barnet eller hvordan man skal score øvelserne.

I anden halvdel af hæfte 2 er der forslag til lege, der styrker motorikken. Legene er delt op, så hvert afsnit styrker et område af motorikken.

225 kr.

Det er muligt at betale med EAN, send en mail til info@boernogmotorik.dk” så kontakter jeg jer

Spar 190 DKK

Køb alle 4 hæfter på en gang til 450 DKK

0